Training ‘verzuimgesprekken’

Aandacht voor vitaliteit
Verzuimkosten maken een groot deel uit van de totale kosten van een organisatie. Het gaat natuurlijk om de rechtstreekse kosten, zoals vervangings-, begeleidings- en re-integratiekosten. Maar ook indirecte kosten, zoals een hogere werkdruk voor de collega’s, oplopende stress, lagere kwaliteit, verlies van klanten….

Heeft u (door ons) wel eens uit laten rekenen wat de kosten zijn van uw verzuim en wat een procent verlaging van het verzuim kan opleveren voor uw organisatie? Verlaging van het verzuim is niet alleen in geld uit te drukken, maar levert ook meer ‘handjes’ op de werkvloer op, is sfeer verbeterend, enz. Gemiddeld kost een verzuimende medewerker € 250,- per dag.

Dit geld kunt u beter besteden aan de verbetering van de inzetbaarheid van uw medewerkers, bijvoorbeeld door opleidingen en een doordacht vitaliteitsbeleid.

 

Een hoog verzuim levert in ieder geval veel mensen ‘pijn in de buik’ op.

Veel meer winst is te behalen door medewerkers die ‘niet goed in hun vel zitten’, vitaler te krijgen en te houden. Inzetten op het beter laten functioneren, levert veel op. Wij hebben het dan over het zogenaamde ‘aanwezigheidsverzuim’. Deze medewerkers zijn wel aanwezig, maar presteren op een lager niveau. Herkent u ze in uw eigen organisatie?

Wij weten dat de relatie tussen leidinggevende en medewerker één van de bepalende factoren is bij (aanwezigheids)verzuim, preventie en inzetbaarheid. Een goede relatie, waarin medewerkers zich gehoord en serieus genomen voelen, is een cruciale voorwaarde om verzuim te voorkomen in combinatie met een succesvolle verzuimaanpak en bij een goede inzetbaarheid. Dat vraagt inzicht, goed leiderschap met hoogwaardige communicatieve vaardigheden van leidinggevenden.

Training
‘Vitaler werkt!’ verzorgt een korte pragmatische training met een groot direct effect om leidinggevenden snel op het gewenste niveau te brengen en te houden.

Leidinggevenden zijn na de training in staat signalen op te pakken bij werknemers, preventief te handelen en inzetbaarheid te verbeteren.

Het verzuim neemt af en het rendement verbetert. Vaak zijn verzuimgesprekken niet meer nodig. Deze blijven zeker bij frequent verzuimers en (dreigend) langdurig verzuimers wel noodzakelijk.

De leidinggevende wordt duidelijk in zijn rol gezet, kent zijn eigen verantwoordelijkheid en die van anderen bij verzuim, zoals die van de bedrijfsarts, de casemanager, HRM en anderen.

In twee bijeenkomsten van elk een dagdeel en één (of meer) coachgesprekken lukt het de leidinggevende voldoende toe te rusten om hun rol als leidinggevende op te pakken en ‘verzuimgesprekken’ effectief te voeren.

Na de eerste trainingsdag krijgen de leidinggevenden tenminste één persoonlijke coachingsgesprek en na de tweede training wordt een helpdesk ingericht.

Programma
Voorafgaand aan de training bereiden we de bijeenkomsten voor met de directie, zodat klip en klaar duidelijk is wat de visie/missie is op het gebied van verzuim en welk protocol werkzaam is.

De training zelf bestaat uit twee dagdelen.
Dagdeel 1 bevat de volgende onderdelen:

  • Delen van visie/missie,
  • vaststellen van ‘lastige’ situaties,
  • perceptie en betekenisgeving van verzuim,
  • instructie en oefenen gespreksvaardigheden,
  • doornemen en toepassen ‘protocol verzuim’

Dagdeel 2 gaat als logisch vervolg verder in op de behandelde onderwerpen, waarbij we een slag dieper in gaan op de ervaringen. Bovendien behandelen we het formuleren van doelen in het kader van re-integratie en (digitale) monitoring van verzuim.

In de coachingsbijeenkomst(en) richten we ons op de specifieke vraag van de deelnemers, waarbij individuele aandacht maatwerk garandeert.

Trainers
De training wordt in verband met de intensiviteit gegeven door twee ervaren trainers.
Rob Burghouts op het gebied van casemanagement en de protocollaire zaken.
Jan Boekestijn op het gebied van vaardigheden en persoonlijke effectiviteit.

Prijs
De prijs voor de training met individueel coachingsgesprek, inclusief het dagdeel voorbereiding met de directie, bedraagt: € 4.500,-. Bij een groepsgrootte van 9 personen (ideaal) bedraagt dit € 500,- per persoon.

In onze blogs leest u informatie, kennis en ervaringen van Symion leden en anderen.

Deel dit op je favoriete social media!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Share on print