Resultaten van structurele aandacht voor fitheid

Resultaten van structurele aandacht voor fitheid

De resultaten van actieve en structurele aandacht voor fitheid in organisaties liegen er niet om.

In meerdere organisaties in verschillende branches zijn vergelijkbare resultaten bereikt. Gerichte acties zijn dus, los van kleine verschillen niet branche-specifiek. Wat bij de een werkt, werkt ook bij een ander.

Enkele effecten op een rijtje:

  • Verzuimcijfers dalen en blijven structureel laag,
  • Stressniveau daalt aanmerkelijk, evenals de gevolgen van te langdurige stress zoals burn-out,
  • Medewerkers voelen zich prettiger en hebben meer voldoening,
  • De motivatie om voor werk en resultaten neemt toe,
  • Lager stressniveau leidt tot minder misverstanden en fouten,
  • Etc.

Enkele concrete cijfers van organisaties met aandacht voor fitte medewerkers en een gezond werkklimaat.

Casus zorgbedrijf

In Zorgbedrijf (ZB) werken 12 medewerkers. De verzuimverzekering via verzekeraar X had een premiepercentage van 6.25%. Bij hun loonsom van € 233.648,- bedroeg de totale premie € 14.603,- per jaar.
Tevens had ZB een contract met een arbodienst a € 165,- per medewerker per jaar. Voor de totaal 12 medewerkers bedroegen de jaarkosten € 1.980,-.
Na analyse werd als maatregel een nieuwe verzuimverzekering afgesloten met een premiepercentage van 1,862%, kosten per jaar € 4.350,-.
Ook werd een andere arbodienst gecontracteerd die dezelfde diensten aanbood voor € 95,- per medewerker per jaar: € 760,- op jaarbasis.

Totale kosten in de oude constructie:               € 16,583,-
Totaal kosten in de nieuwe constructie:          €  5.110,-
Totale jaarlijkse besparing:                               € 11.473,-

Als maatregel om structureel kosten te besparen sluit ZB een bedrijfszorgpakket af als onderdeel van het preventiebeleid. De kosten hiervan bedragen 12 x € 25= € 300, die gemakkelijk uit eerdere besparingen kunnen worden betaald.


Casus Bedrijf maakbedrijf G

In bedrijf G bestond een verstoorde relatie tussen een leidinggevende en zijn medewerkers. Gevolg: medewerkers waren slecht gemotiveerd, er was een hoog stressniveau, ziekteverzuim liep op tot boven de 10% en er was een groot verloop.

Na interventie en training van alle leidinggevenden is ook bij de betreffende afdeling een duidelijk verschil merkbaar.

De aandacht en zorg die de leidinggevende nu wel weet op te brengen maken dat medewerkers zich gehoord voelen, er is ruimte voor eigen inbreng, de stress neemt af, er is sprake van goede arbeidsverhouding, vertrouwen in de toekomst, motivatie en meer productiviteit. Bovendien voorkwam deze interventie een uitstroom in de WGA. Het verzuim daalde naar onder de 6 %. Frequentie en verzuimduur namen beide af.

Totale directe besparing in de betreffende afdeling op jaarbasis:
Uit verzekeringen                                      € 11.473,-
Uit UWV regelingen (zie uitgelicht)      € 14.700,-
Uit interventies                                          €  1.359,-

Totaal                                                          € 27.532,-

 

Uitgelicht: besparing € 14.700,-

Dit betrof een specifieke medewerker die langdurig ziek was.
Door interventie werd bedongen dat het UWV tot vier maanden extra loondoorbetaling overging: € 8.400,-. Tevens vond er vervroegde herleving van de WIA uitkering plaats, waardoor 30% bruto loon over 10 maanden werd vergoed: € 6.300,-Totale besparing: € 14.700,-