Lage kosten, hoog rendement, gelukkige medewerkers

Rapportage

Na het onderzoek stellen we een rapportage op. Hierin schrijven we op een geordende wijze onze bevindingen uit de onderzoeken; de vragenlijst, documentenonderzoek, cijfermateriaal, eventuele interviews, e.d.

Met onze experts kijken we door verschillende ‘brillen’ naar de verkregen informatie op basis waarvan we onze conclusies trekken. Die geven we overzichtelijk weer met onderbouwing.

Vanuit de onderbouwde conclusies komen we tot een aantal aanbevelingen die mogelijk input vormen voor een actieplan. Voordat we zo ver gaan overleggen we met de opdrachtgever onze conclusies en aanbevelingen. Wat valt ons op, waar liggen er nog vragen open, wat merken we, etc.

Op basis van ons onderzoek en dit gesprek stellen wij een concreet plan van aanpak voor die de organisatie op maat helpt naar het door haar geformuleerde resultaat. Het staat de organisatie geheel vrij hier al of niet gebruik te maken van onze diensten, zoals beschreven onder ‘interventies’.

In onze blogs leest u informatie, kennis en ervaringen van Symion leden en anderen.

Deel dit op je favoriete social media!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Share on print