Over ons

Alex Janssen, Business coach

Ik help mensen in leidinggevende posities als gelijkwaardig sparringpartner met het omgaan met hun grote verantwoordelijkheidsgevoel, zodat zij relaxter dan ooit kunnen managen.

Bij vitaliteit gaat het er om te ‘doen waar je goed in bent’. Maar hoe weet jij waar je goed in bent? Ik help mensen hun persoonlijke competenties (aard en aanleg) en valkuilen in kaart te brengen en koppel die dan aan de vooraf gestelde doelstelling. Dat klinkt heel ‘maakbaar’ , maar het proces moet heel zorgvuldig zijn. Mensen moeten zich veilig voelen. De voorwaarden daarvoor kan ik invullen: ik kan snel een vertrouwensrelatie met iemand opbouwen door me te verplaatsen in zijn of haar leefwereld. Of diegene nu medewerker, leidinggevende, directeur of (startende) ondernemer is.

 

Jan Boekestijn, business coach en trainer

Ik vind het uitermate belangrijk dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Dit lukt des te beter wanneer iemand in een geschikte omgeving leeft en werkt. Waar voldoende uitdagingen bestaan die iemand stimuleren te groeien. Helaas is dat niet altijd realiteit. Als coach en trainer streef ik naar een maximale fit tussen wat iemand (in potentie) kan en wat iemand moet. Bij een onbalans help ik die herstellen met uitzicht op een gelukkig leven. Ik zie bij anderen snel kwaliteiten en talenten, ook al zijn die nog niet geheel ontwikkeld. Daar ligt mijn passie: mensen trots maken op wie ze zijn en wat ze kunnen. Maar ook in het helpen creëren van een omgeving waarin mensen kunnen excelleren. Waar mensen het beste in elkaar naar boven halen.

 

Rob Burghouts, adviseur arbeid en gezondheid, trainer, casemanager

Vitaal en met plezier kunnen (blijven) werken staat gewoonlijk hoog in de top vijf van wat medewerkers belangrijk vinden. Vitale en gemotiveerde medewerkers vergroten het ‘menselijk kapitaal’ en bepalen voor een groot deel het (financiële) succes van een onderneming. Ik help bedrijven en hun medewerkers om vitaler te worden en daarmee het verzuim terug te dringen tot een aanvaardbaar minimum. Ik start gewoonlijk met een analyse van het verzuim en pak de signalen uit het verzuim op. De oorzaken van het verzuim geven vaak een goed beeld op welke wijze medewerkers en de organisatie hun vitaliteit kunnen verbeteren. Ik draag daarbij geen oplossingen aan, maar help met mijn expertise en netwerk medewerkers en bedrijven hun eigen vitaliteit en inzetbaarheid te verbeteren.
Op deze wijze combineer ik mijn passie als gezondheidskundige met een pragmatische en concrete aanpak, waarbij mijn doel is om mij overbodig te maken.

 

Giscard van Velzen, Risico Adviseur Zorg en Inkomensverzekeringen

Werkgevers verzekeren zich tegen bedrijfsrisico’s mede in het kader van wettelijke verplichtingen. Organisaties kunnen zijn verzekerd via het UWV en betalen dan een premie via de belastingdienst. Private verzekeraars kunnen dezelfde risico’s verzekeren en vaak kunnen dan ook betere afspraken gemaakt worden in het kader van reïntegratie. Ik ondersteun organisaties met het inschatten van risico’s en kosten op het gebied van zorg en inkomensverzekeringen. Ik bereken hierbij welke besparingen er gedaan kunnen worden en/of wat de toekomstige schadelast zou kunnen gaan worden. Hiermee kan perfect ingezet worden op preventie met de juiste interventies om toekomstig verzuim voor te zijn. De samenwerking met de zorg en inkomensverzekeraars is hierbij van essentieel belang net zoals de gezamenlijke schadelast beperking. Uiteindelijk resulteert dit in een lagere premie, een kostenverdeling en een stabielere schadelast.