Op weg naar een vitale organisatie

Op weg naar een vitale organisatie

Met een Quick Scan ontdekken we snel mogelijkheden om structureel kosten te besparen terwijl uw organisatie vitaler wordt!

Uit ervaring weten wij dat in vrijwel iedere organisatie enorme besparingen zijn te realiseren. Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden en de wijze waarop, onderzoeken wij uw organisatie op enkele kritische variabelen. Onze analyse geeft zicht op welke besparingen mogelijk zijn, wat daar voor moet gebeuren en geeft ook een indicatie van het rendement van deze inspanning.

De Quick Scan is een serieuze aangelegenheid waar meerdere professionals tijd in steken om een gedegen analyse te maken. Op basis van deze analyse stellen we een rapportage op waarin een overzicht staat van de mogelijke besparingen en vooral ook hoe dat de investeringen zich hierdoor meervoudig terugverdienen.

Wanneer de besparingen hoger zijn dan de kosten brengen wijde kosten van de Quick Scan niet in rekening.

Procedure stappen:

Procedure

  1. Wanneer u op ‘Start Scan’ drukt en uw gegevens achterlaat, nemen wij eerst contact met u op om tot serieuze afspraken te komen.
  1. Wanneer het gesprek een positieve uitkomst heeft krijgt u een inlogcode, waarmee u toegang krijgt tot een beveiligde ‘web-site’.
  1. Na bevestiging van het privacyreglement wordt u op deze site gevraagd enkele vragen te beantwoorden en enkele documenten te uploaden. Het betreft documenten die reeds in uw organisatie aanwezig zijn, zoals een arbo-rapportage. De documenten blijven uw eigendom.
  1. Het privacyreglement vinden wij belangrijk, omdat we te maken hebben met gevoelige informatie die vertrouwelijk moet worden behandelt. Op basis van dit reglement kunt u ons daarop aanspreken. Lees hier het door ons gebruikte reglement.
  1. Nadat alle informatie is ingevoerd gaat ons expertteam de informatie nader analyseren. Op basis van deze analyse ontstaat zicht op mogelijke besparingen de wijze en de termijn waarop deze gerealiseerd kunnen worden.
  1. Met dit rapport volgt een gesprek met u als opdrachtgever. We bespreken de mogelijke besparingen en wat hiervoor zou moeten worden gedaan. Soms zijn dit heel kleine ingrepen, bijvoorbeeld het afsluiten van een andere verzekeringspolis, of het innen van een subsidiemogelijkheid, soms vraagt het iets meer, zoals een bewustzijnstraining voor managers. U houdt de regie en bepaalt welke maatregelen u inzet en dus voor welke besparingen u opgaat.
  1. Uitvoering van maatregelen met voortdurende aandacht voor de effecten. Afhankelijk van de aard en duur van de maatregelen zullen er tussentijds meerdere voortgangsbesprekingen plaatsvinden. Wij houden er van alles zo transparant mogelijk te houden.
  1. Na afloop volgt een evaluatiegesprek, eventueel een tweede scan om het verschil vast te kunnen stellen. De verkregen documenten worden geretourneerd, of vernietigd wanneer het kopieën betreft.


 

Na lezing van deze procedure en de geheimhoudingsovereenkomst ben ik nog steeds, of misschien nog wel meer, geïnteresseerd. Graag kom ik dan ook hierover in contact met Symion.