Lage kosten, hoog rendement, gelukkige medewerkers

Op gang komen en blijven

  • Prioriteiten – Binnen de aangegeven doelstelling(en) legt Symion op basis van uitgevoerd onderzoek en analyse in overleg de prioriteiten van het vervolgtraject vast. De focus zal gericht zijn op resultaat voor de korte- én lange termijn.

 

  • Samenhang – Effectief en succesvol Duurzame Inzetbaarheidsbeleid en Vitaliteit staat of valt bij het besef dat het door werkgever én werknemer wordt opgepakt. De verantwoordelijkheid hier in te investeren ligt bij beide partijen.

 

  • Quick Wins – Naast  een lange termijn visie zal Symion zich altijd sterk maken voor direct meetbaar resultaat. Aanvullende Interventies kunnen hierbij  noodzakelijk  zijn maar zullen resulteren in een ‘return on investment’  effect.

 

  • Acties – Alle ingezette acties zullen volgens het SMART principe plaatshebben waarbij de doelstelling helder en concreet is met de focus op lange termijn. De ´zachte´ variabelen zoals Organizational Citizenship Behaviors, tevredenheid, betrokkenheid en de ‘harde’ variabelen zoals productiecijfers, arbeidsprestaties en verzuim zullen het effect meetbaar maken.

 

  • Traject – De aanpak van het traject en het vervolgtraject leggen we van te voren vast en bespreken voor aanvang met de stakeholders.

In onze blogs leest u informatie, kennis en ervaringen van Symion leden en anderen.

Deel dit op je favoriete social media!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Share on print