Lage kosten, hoog rendement, gelukkige medewerkers

Nulmeting

Wij vinden het essentieel om goed en grondig te onderzoeken wat de stand van zaken is in jouw organisatie. Immers, zonder de vraag goed te kennen kom je nooit tot het goede antwoord. Wat speelt er op dit moment, welke cultuur is er gegroeid, welke ambities bestaan er, hoe zit het met de huidige vitaliteit, welke externe factoren spelen neen rol, etc. De antwoorden op al deze vragen zijn van invloed op de te kiezen route naar vitaliteit. Het doel halen is altijd mogelijk, maar het vraagt een goede aanpak of strategie om daar op effectieve wijze te komen en te blijven.

Voor deze precieze analyse maken we onder andere gebruik van een uitgebreidere vragenlijst als onderdeel van een diepgaander onderzoek. Mede op basis daarvan stellen we een diagnostisch rapport op met aanbevelingen en een concreet plan van aanpak.

De quick scan (vitaliteit scan) geeft een eerste indicatie van mogelijke verbeteringen op het gebied van vitaliteit.

In onze blogs leest u informatie, kennis en ervaringen van Symion leden en anderen.

Deel dit op je favoriete social media!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Share on print