Zoekresultaten voor: op weg naar

Op weg naar een vitale organisatie

Met een Quick Scan ontdekken we snel mogelijkheden om structureel kosten te besparen terwijl uw organisatie vitaler wordt! Uit ervaring weten wij dat in vrijwel iedere organisatie enorme besparingen zijn te realiseren. Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden en de wijze waarop, onderzoeken wij uw organisatie op enkele kritische variabelen. Onze analyse geeft zicht op welke besparingen mogelijk zijn, wat daar voor moet gebeuren en geeft ook een indicatie van het rendement van deze inspanning. De Quick Scan…

Lees Meer Lees Meer

Privacy reglement

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN: ‘Vitaler’, hierna te noemen Opdrachtnemer ………, hierna te noemen Opdrachtgever OVERWEGENDE DAT: Opdrachtnemer vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever onder ogen zal krijgen; Opdrachtgever bereid is vertrouwelijke informatie aan Opdrachtnemer ter beschikking te stellen op voorwaarde dat de geheimhouding en het vertrouwelijke karakter van die informatie is gewaarborgd; Opdrachtnemer bereid is zich jegens Opdrachtgever door middel van deze overeenkomst tot geheimhouding te verplichten. KOMEN ALS VOLGT OVEREEN: 1. Vertrouwelijke Informatie Onder ‘Vertrouwelijke Informatie’ wordt verstaan alle informatie die door Opdrachtgever…

Lees Meer Lees Meer

Uw organisatie vitaler zonder kosten!

     Vitaliteit is een modewoord en daardoor aan inflatie onderhevig. Desondanks is vitaliteit essentieel als het gaat om organisaties. We hebben het dan over vitaliteit op meerdere aspecten zoals de financiële, organisatorische en fysieke gezondheid. Iedereen weet dat tussen deze aspecten onderlinge samenhang bestaat: zijn medewerkers fysiek niet gezond (hoog verzuim of stressniveau), dan kost het ook moeite financieel gezond te blijven. Zijn er organisatorische hindernissen, dan merken medewerkers dat, etc. Verzuimcijfers zijn een indicator van de gezondheid van…

Lees Meer Lees Meer