Privacy reglement

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN: ‘Vitaler’, hierna te noemen Opdrachtnemer ………, hierna te noemen Opdrachtgever OVERWEGENDE DAT: Opdrachtnemer vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever onder ogen zal krijgen; Opdrachtgever bereid is vertrouwelijke informatie aan Opdrachtnemer ter beschikking te stellen op voorwaarde dat de geheimhouding en het vertrouwelijke karakter van die informatie is gewaarborgd; Opdrachtnemer bereid is zich jegens Opdrachtgever door […]