Uw organisatie vitaler zonder kosten!

Uw organisatie vitaler zonder kosten!

  

 

Vitaliteit is een modewoord en daardoor aan inflatie onderhevig. Desondanks is vitaliteit essentieel als het gaat om organisaties. We hebben het dan over vitaliteit op meerdere aspecten zoals de financiële, organisatorische en fysieke gezondheid. Iedereen weet dat tussen deze aspecten onderlinge samenhang bestaat: zijn medewerkers fysiek niet gezond (hoog verzuim of stressniveau), dan kost het ook moeite financieel gezond te blijven. Zijn er organisatorische hindernissen, dan merken medewerkers dat, etc.

Verzuimcijfers zijn een indicator van de gezondheid van medewerkers, maar zeggen ook iets over de andere aspecten, juist door de onderlinge afhankelijkheid.

Wij helpen organisaties vitaal te maken en te houden. Kenmerkend aan onze aanpak is de integrale werkwijze. Wij zijn er van overtuigd dat je een organisatie pas duurzaam kunt helpen als je weet wat er echt speelt op alle aspecten die vitaliteit beïnvloeden. Daarom brengen we op basis van een scan de vitaliteit in kaart en zien we waar verbeteringen mogelijk zijn om deze te versterken.

Wij gaan voor effecten op korte maar vooral op de lange termijn. Kortom, u wint er direct bij, maar profiteert des temeer op de langere termijn.

Onze aanpak kent de nodige zorgvuldigheid. Daarom hebben we ook een doordachte procedure met oog voor privacy. Om tot een goede analyse te komen gaan we als volgt te werk: zie procedure

De kosten voor deze scan bedragen:
voor organisaties tot 24 medewerkers € 250,-
voor organisatie van 25 – 199 medewerkers € 750,-
voor organisaties vanaf 200 medewerkers € 1.750,-
De mogelijke opbrengsten/besparingen liggen vele malen hoger. Wanneer wij u ondersteunen bij het uitvoeren van de maatregelen om de besparingen mogelijk te maken verrekenen we met u (een deel van) de kosten van de Quick Scan.

Wilt u meer informatie dan op deze site staat, neem dan contact met ons op.